Aycan Gıda

Aycan Entegre Gıda A.Ş.

-Şirketimiz insana, topluma ve doğaya saygı ilkesiyle kaliteli ve güvenli gıda üretimini ve sunumunu gerçekleştirir.

-Ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirerek yaptığımız her işe yeni değerler ekler.

-Dinamik ve pozitif yapısını koruyup sürekli kılarak müşteri odaklı çalışır.

-Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin gereklerini tüm çalışanların yerine getirdiği bir tesiste, kirliliği önleyerek çevreye en az zarar veren üretim metotlarını uygulayarak, mümkün olabilen en düşük maliyetle üretilmiş en güvenilir ürünleri piyasaya sunar.

-Kaliteli üretimin nitelikli eleman gücünden geçtiğini kabul ederek, şirketimizde konusunda deneyimli ve eğitimli elemanlar istihdam edilerek sistemimizi ve üretimimizi geliştirmek için sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülür. 

-Çalışanlarımıza firma amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli ve planlı eğitimler verilir. Çalışanlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmelerini, kendilerini geliştirmeye olanak tanımayı ve çalışanların etkin katılımını sağlamak amacımızdır. 

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önler.

-Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızda çevre sorumluluk bilinci kazandırılarak, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı sağlar.

Bizimle iletişime geçin